Tumblelog by Soup.io
 • blackmamba
 • blacknail
 • slunk
 • fajnychnielubie
 • NicTuPoMnie
 • RadosnyRabarbar
 • absolem
 • nowornever
 • TimeRush
 • niedot
 • barszczzuszkami
 • miljust
 • sallto
 • zzakrat
 • etam
 • heartattack
 • dobby
 • tractable
 • newperception
 • gabunia
 • nivea
 • jozefspace
 • idontcareiloveit
 • oktawka
 • moonlitsky
 • markotna
 • Germanotta
 • mirabelia
 • czasnazupe
 • kurdebele
 • strawberryblonde
 • vanillafudge
 • anonimowa
 • aanyaa
 • scorpix
 • paulina163
 • lonelygirl15
 • EksperymentUsmiech
 • wollef
 • calvados
 • calamagrostis
 • mrrru
 • Pauleeen95
 • viva-salvadore
 • highopes
 • Ruda-Shuty
 • rudafoka
 • somewhereonlyweknow
 • nastya
 • karaibski
 • Barszczowydeszcz
 • alteregoizm
 • raissa
 • insanedreamer
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

2319 23b8
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viasatyra satyra
3647 3209 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacats cats
6529 1a03 500
Reposted fromohhwell ohhwell viacats cats
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zechce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— P. Czerwiński
Reposted fromMissTake MissTake
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Hłasko Marek
Reposted fromSamotny Samotny viavith vith
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Żulczyk, a kto.
Reposted fromodettastoned odettastoned
Ciężko zrozumieć, że człowiek może się uzależnić od drugiego człowieka. Że się tęskni za jego widokiem, za tym, że idzie obok i przypadkowo swoją dłonią muska Twoją dłoń, że się uśmiecha, żartuje i opowiada o sobie. Tęskni się za zapachem jego skóry, za tonem jego głosu. Za tym, że Cię szturchnie i powie, że jesteś super
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul

Prawda jest taka, że wszyscy Cię skrzywdzą. Musisz tylko potrafić odróżnić tych, dla których warto cierpieć.
Reposted fromSandora Sandora
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
3578 9c0c 500
Reposted fromrenirene renirene
1363 60c8
Reposted fromXandir Xandir viaMissDeWorde MissDeWorde
7595 275e 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viayanek yanek
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viashakeme shakeme
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl