Tumblelog by Soup.io
 • blackmamba
 • blacknail
 • slunk
 • fajnychnielubie
 • NicTuPoMnie
 • RadosnyRabarbar
 • absolem
 • nowornever
 • TimeRush
 • niedot
 • barszczzuszkami
 • miljust
 • sallto
 • zzakrat
 • etam
 • heartattack
 • dobby
 • tractable
 • newperception
 • gabunia
 • nivea
 • jozefspace
 • idontcareiloveit
 • oktawka
 • moonlitsky
 • markotna
 • Germanotta
 • mirabelia
 • czasnazupe
 • kurdebele
 • strawberryblonde
 • vanillafudge
 • anonimowa
 • aanyaa
 • scorpix
 • paulina163
 • lonelygirl15
 • EksperymentUsmiech
 • wollef
 • calvados
 • calamagrostis
 • mrrru
 • Pauleeen95
 • viva-salvadore
 • highopes
 • Ruda-Shuty
 • rudafoka
 • somewhereonlyweknow
 • nastya
 • karaibski
 • Barszczowydeszcz
 • alteregoizm
 • raissa
 • insanedreamer
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

0630 2be7 500
Reposted fromhagis hagis viasatyrlane satyrlane
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaKrzychulec Krzychulec
8007 26b1 500
Reposted fromruuude ruuude viasatyrlane satyrlane
0120 a3a7 500
Reposted fromczarnamagia czarnamagia viasatyrlane satyrlane
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz, Popiół i kurz. Opowieść ze świata Pomiędzy
Reposted fromjethra jethra viasatyrlane satyrlane
1241 be93
Reposted fromenn0 enn0 viaPaseroVirus PaseroVirus
5314 3189 500
Reposted frommeem meem viaPaseroVirus PaseroVirus
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaou ou
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viatamarka tamarka
9663 6a62
Reposted fromerial erial viaarachnephobic arachnephobic
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viamorsik morsik
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmaya-chan Amaya-chan
3184 2ac0
Reposted fromkeik keik viaschaaf schaaf
Reposted fromlugola lugola vialagabugu lagabugu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl