Tumblelog by Soup.io
 • dunkellicht
 • blackmamba
 • blacknail
 • slunk
 • NicTuPoMnie
 • RadosnyRabarbar
 • absolem
 • nowornever
 • TimeRush
 • niedot
 • barszczzuszkami
 • miljust
 • sallto
 • zzakrat
 • etam
 • heartattack
 • dobby
 • tractable
 • newperception
 • tdiggjgjyty5e64365ety
 • nivea
 • riddl3m
 • idontcareiloveit
 • oktawka
 • moonlitsky
 • markotna
 • Germanotta
 • mirabelia
 • czasnazupe
 • kurdebele
 • strawberryblonde
 • vanillafudge
 • anonimowa
 • aanyaa
 • scorpix
 • paulina163
 • lonelygirl15
 • EksperymentUsmiech
 • wollef
 • calvados
 • calamagrostis
 • mrrru
 • Pauleeen95
 • viva-salvadore
 • highopes
 • Ruda-Shuty
 • rudafoka
 • somewhereonlyweknow
 • nastya
 • karaibski
 • Barszczowydeszcz
 • alteregoizm
 • raissa
 • insanedreamer
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupamarzen zupamarzen
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupamarzen zupamarzen
7326 8b23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaThe1995 The1995
2951 e9d4 500
Reposted fromOhSnap OhSnap viaPaseroVirus PaseroVirus
2143 9df5 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaKrzychulec Krzychulec
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viaCannonball Cannonball
2582 2d9c 500
James Acaster
- Trzeba będzie to kończyć, pani Agnieszko.
- Może jeszcze chwilę popracujemy?
- Nie chodzi o dziś. Chodzi o skończenie w ogóle.
— Czesław Miłosz w rozmowie z Agnieszką Kosińską, osobistym sekretarzem, na kilka miesięcy przed śmiercią, "Pierwsi sekretarze", Gazeta Wyborcza, 29.03.13
Reposted from1923 1923 viaCannonball Cannonball
2391 80e5 500
Reposted fromzciach zciach
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest.
Reposted fromnezavisan nezavisan via1923 1923
Wraca konający, pyta Boga, czym sobie zasłużył na taki koniec. Tuż po jego śmierci jego syn, mały Aleksander, zakrada się do schowka z bronią i wyjmuje strzelbę. Uzbrojone dziecko robi piorunujące wrażenie na żałobnikach. "Bóg zabił mi tatę, to ja zabiję Boga" - mówi chłopiec.
— Mały Aleksander Dumas po śmierci ojca, "Ojciec Dumasa, dziadek Jasona Bourne'a", Gazeta Wyborcza, 7.12.12
Reposted from1923 1923
9183 956d 500
Reposted from1923 1923
Reposted fromiminlove iminlove via1923 1923
Reposted fromsowaaa sowaaa via1923 1923
2525 9392 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
9548 c21d
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl