Tumblelog by Soup.io
 • blackmamba
 • blacknail
 • slunk
 • NicTuPoMnie
 • RadosnyRabarbar
 • absolem
 • nowornever
 • TimeRush
 • niedot
 • barszczzuszkami
 • miljust
 • sallto
 • zzakrat
 • etam
 • heartattack
 • dobby
 • tractable
 • newperception
 • gabunia
 • nivea
 • riddl3m
 • idontcareiloveit
 • oktawka
 • moonlitsky
 • markotna
 • Germanotta
 • mirabelia
 • czasnazupe
 • kurdebele
 • strawberryblonde
 • vanillafudge
 • anonimowa
 • aanyaa
 • scorpix
 • paulina163
 • lonelygirl15
 • EksperymentUsmiech
 • wollef
 • calvados
 • calamagrostis
 • mrrru
 • Pauleeen95
 • viva-salvadore
 • highopes
 • Ruda-Shuty
 • rudafoka
 • somewhereonlyweknow
 • nastya
 • karaibski
 • Barszczowydeszcz
 • alteregoizm
 • raissa
 • insanedreamer
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

2784 c480
Reposted fromkazikova kazikova viadawit dawit
4251 fefa 500
Reposted frompunisher punisher viadawit dawit
Reposted fromgruetze gruetze viadawit dawit
2325 1d15 500
Reposted fromteijakool teijakool viadawit dawit
Reposted fromshakeme shakeme viasignofthemoth signofthemoth
2955 7dce 500
Reposted fromteijakool teijakool viadawit dawit
4316 ded5 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasignofthemoth signofthemoth
Reposted fromshakeme shakeme viasignofthemoth signofthemoth
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaworkit workit
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viaworkit workit
8787 2325
Reposted fromrubinek rubinek viakjuik kjuik

October 16 2018

7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viaKrowiPlacek KrowiPlacek
6392 57d0

spiritualhippie:

Liquid Light Show at the Monterey Pop Festival, 1967.

Reposted fromdalboz dalboz viafelicka felicka
Reposted fromgruetze gruetze viaMissDeWorde MissDeWorde
3600 7e49 500
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viatobecontinued tobecontinued
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
0143 e99b
Reposted fromatby atby viaprzeblyski przeblyski
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl