Tumblelog by Soup.io
 • blackmamba
 • blacknail
 • slunk
 • fajnychnielubie
 • NicTuPoMnie
 • RadosnyRabarbar
 • absolem
 • nowornever
 • TimeRush
 • niedot
 • barszczzuszkami
 • miljust
 • sallto
 • zzakrat
 • etam
 • heartattack
 • dobby
 • tractable
 • newperception
 • gabunia
 • nivea
 • jozefspace
 • idontcareiloveit
 • oktawka
 • moonlitsky
 • markotna
 • Germanotta
 • mirabelia
 • czasnazupe
 • kurdebele
 • strawberryblonde
 • vanillafudge
 • anonimowa
 • aanyaa
 • scorpix
 • paulina163
 • lonelygirl15
 • EksperymentUsmiech
 • wollef
 • calvados
 • calamagrostis
 • mrrru
 • Pauleeen95
 • viva-salvadore
 • highopes
 • Ruda-Shuty
 • rudafoka
 • somewhereonlyweknow
 • nastya
 • karaibski
 • Barszczowydeszcz
 • alteregoizm
 • raissa
 • insanedreamer
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

2211 2960
Reposted fromshinyblackball shinyblackball
4189 6db6
Reposted fromshinyblackball shinyblackball
2990 648e 500
Reposted fromshinyblackball shinyblackball
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
"Czasem o wiele bardziej wzrusza nas powtórne odkrycie miłości niż znalezienie nowej."
— David Foenkinos
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viacats cats
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viaoxygenium oxygenium
8138 5561
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaoxygenium oxygenium
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viamadadream madadream
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart, a czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart.

I zapominać chcę tak często, jak się da, że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart.
— Myslovitz - Szklany człowiek
Reposted fromvampira vampira viagdziejestola gdziejestola
6011 20c0 500
Reposted fromzciach zciach viaclifford clifford
6736 da07 500
Reposted fromGIFer GIFer viavronk vronk
6569 04ce 500
Reposted fromboobiescake boobiescake vialiwq liwq
7526 d258
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl