Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2015

4350 6d90 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis
4361 dd24 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis
4345 2472 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis
4326 9936 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis

January 05 2015

8295 c857 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis

January 01 2015

2562 1b50 500

Krakow, Poland (by Røyskatt)

December 19 2014

4595 65ad 500
Reposted fromscorpix scorpix viaaloneagain aloneagain

December 14 2014

6900 c2c9 500

Krakow, Poland (by Ren He)

November 25 2014

5439 b8a4
Kraków
5439 b8a4
Kraków
Reposted from21gramow 21gramow viaoxygenium oxygenium

November 24 2014

8830 e6ca 500
Poland, cracov
Reposted fromdrugs drugs

November 10 2014

9679 03ad 500
zrobione dziś w trakcie biegania, Kraków is osom   | Cracow. Poland.
Reposted frombows-n-flowers bows-n-flowers viaapatia apatia

November 07 2014

6722 0ec0
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno vianigdy nigdy
4649 9e4b 500
kto pozwiedza ze mną Kraków
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam

November 02 2014

October 31 2014

W Krakowie sprzedawali drożdżówki z makiem i narkotykami.

Zawierające narkotyk drożdżówki zostały odkryte dzięki pacjentce oddziału psychiatrycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Reposted byperfectguyGunToRunpldrugsduobixslovaFate46letmegoPsychoTheRapistinkwizytorfretkaMinistrantsah
Niedawno w Krakowie otwarto nową małpiarnię. Kosztowała 2,5 mln zł. Ministerstwo Nauki nie ma tylu pieniędzy na najważniejsze projekty humanistyczne w skali całego roku. Na małpiarnię mamy, na humanistykę nie. To jest symboliczne. Ale ja tę mentalność rozumiem. Chodzi o szybki i konkretny efekt. Gdy postawimy małpiarnię, to ona już stoi, małpy skaczą, dzieci się cieszą.
— prof. Tadeusz Gadacz, filozof
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

October 14 2014

9287 4045 500
Kraków październikowy
Reposted fromdraia draia

October 07 2014

5856 a35d 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viakalina21 kalina21

October 05 2014

Beautiful city!
Kraków, Poland ♥
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl